Jdi na obsah Jdi na menu

Mikroregion západně od Chrudimi realizuje společné projekty díky dotacím získaným z POV Pardubického kraje.

Každým rokem na začátku podzimu předsedkyně svazku zpracuje žádost o dotaci, na základě požadavků starostů jednotlivých členských obcí.

Dotaci společně s finančním podílem obcí mikroregion rozdělí podle počtu obyvatel mezi všech osm obcí. Z těchto finančních prostředků obce mohou opravovat občanskou vybavenost, starat se o zeleň, veřejná prostranství nebo o místní komunikace.

Od roku 2008 mikroregion čerpe vždy maximální možnou výši dotace 400000,- Kč a po spolufinancování každým rokem opravíme a obnovíme naše obce za 576000,- Kč.

snažíme se efektivně prostředky využít v rámci etapových projektů "Regenerace center obcí"

 

Začínali jsme takto:

  • V roce 2006 jsme z dotačními prostředky nechali zhotovit Informační tabule pro veřejnost - úřední desky. Celkem bylo zhotoveno 14 ks exteriérových uzamykatelných tabulí o rozměrech 135 x 100 cm s magnetickým vnitřním povrchem a 2 ks obdobných interiérových tabulí o velikosti 120 x 100 cm.

Celkové náklady projektu: 275061,- Kč, dotace Pk 158000,- Kč

  • V roce 2007 jsme pracovali společně na projektu "Péče o krajinu mikroregionu", kdy došlo k výsadbě stromořadí, údržbě veřejných prostranství, sekání trávy, obnově a údržbě zeleně na území mikroregionu.

Celkové náklady projektu: 160000,- Kč, dotace Pk 120000,- Kč

  • V roce 2008 jsme obdrželi od Pardubického kraje celkem dvě dotace. Jedna byla na "Vzdělávání starostů obcí mikroregionu". Ve dnech 23. a 24. 10. 2008 jsme navštívili společně kompostárnu ve Ždírci nad Doubravou, setkali jsme se se zástupci Svazku obcí Pod Peperkem a shlédli jejich zdařilé projekty ( zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů, revitalizaci koupaliště a rozhlednu Rosička).  Na závěr jsme pohovořili se zástupci města Hlinska a navštívili jsme sběrný dvůr v a třídírnu odpadů mikroregionu Hlinecko.

Celkové náklady projektu:35800,- Kč, dotace Pk  25000,- Kč