Jdi na obsah Jdi na menu

Cyklotrasy procházející naším mikroregionem naleznete na mapě

Pardubicko, Železné hory

Uzemí Mikroregionu západně od Chrudimi leží v severním předpolí Železných hor nezi okresním městem Chrudim a jeho rekreačním zázemím u Heřmanova Městce, Nasavrk a Seče. Mírně zvlněná krajina postupně se zvyšující od severu k jihu je turisticky přitažlivější v jižní části mikroregionu. Pro celý okres Chrudim, tedy i pro území mikorregionu, byl zpracován Územní generel regionálních cyklotras okresu Chrudim.

Územím probíhají dvě regionální a jedna místní ( spojovací ) cyklotrasy.  Mapa  zde

Jedná se o:

  • Trasu CH Pardubice - Hrbokov ( Seč )

Prochází územím mikroregionu severojižním měem a postupně stoupá o Třibřich, z výšky 260 m n.m. do Rtenína ve výšce 510 m n.m. Je edena po silnicích III. třídy a její délka na území mikroregionu činí 13 km. V Morašicích kříží trasu U.

  • Trasu U Chrudim - Litošice ( okr. Pardubice )

Probíhá západovýchodním směrem rovinatým terénem od Sobětuch, ve výšce 300 m n.m. do Morašic ve výšce 300 m n.m., odkud pokračuje dále k Heřmanovu Městci. Je vedena po silnicích III. třídy a délka její na území mikroregionu činí 5 km.

  • Místní trasa zz Sobětuchy - Pohled

Leží celou délkou 6 km na území mikroregionu a postupně mírně stoupá ze Sobětuch ve výšce 300 m n.m. do Pohledu ve výšce 430 mn.m. Je vedena po místní komunikaci a silnici III. třídy a umožňuje propojení Chrudimi s rekreační oblastí v okolí Vápenného Podola.